Wszyscy żyjemy pośród różnych trudów i doświadczeń. Nasza rzeczywistość jest często gonitwą czasu. A my cóż - zbyt mało oddajemy się refleksji i modlitwie, która może ubogacić naszą duchowość. Nasze życie to chwila, jeśli przeżyta bez Boga - jest zmarnowana. Ta płyta rejestruje skrawek mojego życia.
Życzę wszystkim spotkania z Najwyższym, Bogiem Izraela i Jego Pomazańcem, Mesjaszem Jeszuą.
Dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi nagrać te płytę i tym, którzy towarzyszą mojej drodze w Mesjaszu.
PiotrPłyta nosi tytuł "Spotkamy się na Syjonie"
Nr Nazwa utworu Czas Posłuchaj
1 Wysławiajcie 0:17
2 Jak zastępy aniołów 0:34
3 Psalm 131 0:47
4 Bóg jest jeden 1:00
5 On był 2:10
6 Psalm 128 1:14
7 Mędrcy 1:00
8 Psalm 70 1:41
9 Łaskawość Twoja 1:00
10 Chwała Mu i cześć 0:30
11 Królestwo 0:51
12 Spotkamy sie na Syjonie 0:55

Adres kontaktowy: Piotr Sumiński, ul. Konstytucji 3 Maja 6/5, 63-700 Krotoszyn,
tel. kom. 0 604 933 541.

Koszt płyty: 15 zł + koszt wysyłki.

Klub Dobrej Muzyki